Logo GGD Twente

Corona en andere infectieziekten

Quiz achtergrond om tekst leesbaar te maken.

Zette GGD Twente in 2021
meer of minder dan 600.000 coronavaccinaties?

Naar beneden scrollen om verder te lezen


‘We zijn een gezondheidsleger dat voortdurend paraat staat’

Foto van Triston Berkenbosch

Triston Berkenbosch

Beleidsadviseur afdeling Corona

Als in 2020 de werkzaamheden door de toenemende corona-infecties steeds verder intensiveren, besluit GGD Twente om naast het team Infectieziekten een aparte afdeling Corona op te richten. In 2021 zetten de 1.200 medewerkers van deze afdeling ruim 881 duizend coronavaccinaties. Het verschil tussen beide afdelingen in 2021 is dat “afdeling Corona” zich puur bezighoudt met coronabestrijding, terwijl “afdeling Infectieziekten” zich juist focust op andere infectieziekten. De overeenkomst is dat
de medewerkers gedreven, veelzijdig, flexibel, kritisch, leergierig en veerkrachtig zijn,
zo vertellen Triston Berkenbosch en Ilse Voortman. ‘Samen willen we de publieke gezondheid in Twente bewaken, beschermen en bevorderen.’

Foto van Ilse Voortman

Ilse Voortman

Deskundige Infectiepreventie

‘Het meest typerende aan ons werk? De onvoorspelbaarheid. En daarom moeten
we superflexibel zijn’, aldus Ilse Voortman, Deskundige Infectiepreventie van het team Infectieziektebestrijding. ‘Ons team onderzoekt hoe iemand besmet is geraakt en
wie er nog meer besmet kunnen zijn. Daarnaast geven we uitleg over infectieziekten en adviseren we Twentenaren om te voorkomen dat ze besmet raken. En over die onvoorspelbaarheid gesproken; in december 2021 kreeg ik aan het eind van mijn werkdag plotseling een melding van een uitbraak van vogelgriep in de regio. Dan sta
je ineens ’s avonds mensen te vaccineren in een kippenstal. Maar dat maakt mijn
werk juist ook zo leuk en uitdagend.’

‘HET MEEST TYPERENDE
AAN ONS WERK IS DE ONVOORSPELBAARHEID,
DAAROM MOETEN WE
SUPER FLEXIBEL ZIJN’

- Ilse Voortman

DE AFDELING CORONA

Het voorbeeld van Ilse omtrent de vogelgriepuitbraak geeft aan dat, ondanks de werkzaamheden rondom het coronavirus, ook de reguliere dienstverlening van
het afdeling Infectieziektebestrijding gewoon doorgaat in 2021. ‘Omdat we wilden voorkomen dat deze dienstverlening ondersneeuwt, richtte GGD Twente in 2020
naast het team Infectieziekten van de afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
de afdeling Corona op’, zo vertelt Triston Berkenbosch. In 2020 krijgt hij de vraag
om te ondersteunen bij de coronawerkzaamheden bij het team beleid. Gezien de situatie toen heb ik daar geen moment over hoeven twijfelen en ben ik de uitdaging aangegaan. Het afgelopen jaar hebben we als afdeling Corona veel leermomenten meegemaakt.’

DE ”WAAROM-VRAAG” STELLEN

Als beleidsadviseur vindt Triston het belangrijk dat de afdeling Corona niet alleen het beleid van de overheid uitvoert, maar dat ook voortdurend de “waarom-vraag” wordt gesteld. ‘Waarom testen we eigenlijk? Waarom doen we bron- en contactonderzoek? Waarom zetten we vaccinaties? Dragen deze acties daadwerkelijk bij aan de gezondheid van de Twentenaren? Om die vragen te beantwoorden, zoek ik regelmatig contact met artsen infectiebestrijding die in de praktijk werkzaam zijn. De informatie
die ik tijdens deze gesprekken ophaal, deel ik met het management van GGD Twente, zodat we als organisatie een daadkrachtig beleid uitstippelen dat we duidelijk kunnen onderbouwen richting inwoners, gemeenten, bestuurders en zorgpartners.’

‘IK VIND HET GEEN
PROBLEEM OM ALTIJD
KLAAR TE MOETEN STAAN,
WANT IK DOE HET VOOR
MIJN REGIO, VEUR MIEN 
GROOND

- Ilse Voortman

BREDE DOELGROEP EN VEELZIJDIGE DIENSTVERLENING

Natuurlijk hebben zowel Ilse als Triston een druk en hectisch jaar achter de rug,
maar de veelzijdige werkzaamheden binnen hun afdelingen vormen juist ook de charme van hun vak’, zo verzekert Ilse. ‘Het leuke aan team Infectieziektebestrijding en afdeling Corona is dat we niet een bepaalde leeftijdscategorie bedienen, maar mensen van nul tot over de 100 jaar bijstaan op het gebied van gezondheid, bijvoorbeeld door het Rijksvaccinatieprogramma van de rijksoverheid uit te voeren.’ Triston vult Ilse aan. ‘Daarnaast zijn we in staat om zowel op individueel-, afdelings-, organisatie- als regionaal niveau advies en informatie te geven en infecties te bestrijden.’

GEZONDHEID BEWAKEN, BESCHERMEN EN BEVORDEREN

Ilse ziet het team Infectieziektebestrijding en de afdeling Corona als een gezond-heidsleger dat voortdurend paraat is. ‘In ons vak heb je geen 9 tot 5 baan. Je weet nooit wat er gaat gebeuren en wanneer het gaat gebeuren. Daarom moet je ervoor zorgen dat je altijd klaar staat. Persoonlijk vind ik dat geen probleem want ik doe het voor mijn regio, “veur mien groond”. Toch denk ik wel dat je een beetje een vakidioot moet zijn om dit werk te doen.’ Triston kiest liever voor het woord “gedreven”. ‘
Ik vind het prachtig om een bijdrage te leveren aan de gezondheid van Twentenaren. Daarom is het belangrijk dat we in 2022 de lessen uit de corona-crisis vertalen naar onze gehele dienstverlening binnen de GGD, van infectieziekten tot aan gezondheids-bevordering. Want infectieziektebestrijding en het bevorderen van de gezondheid
van Twentenaren gaan hand in hand.’  

‘HET IS BELANGRIJK DAT
WE IN 2022 DE LESSEN
UIT DE CORONA-CRISIS
VERTALEN NAAR ONZE
GEHELE DIENSTVERLENING BINNEN DE GGD,
VAN INFECTIEZIEKTEN
TOT AAN GEZONDHEIDS-BEVORDERING’

- Triston Berkenbosch

Offline: This content can only be displayed when online.
Offline: This content can only be displayed when online.
Offline: This content can only be displayed when online.
Logo GGD Twente
Quiz achtergrond om tekst leesbaar te maken.

Zette GGD Twente in 2021
meer of minder dan 600.000 coronavaccinaties?


‘We zijn een gezondheidsleger
dat voortdurend paraat staat’

GEZONDHEID BEWAKEN, BESCHERMEN EN BEVORDEREN

BREDE DOELGROEP
EN VEELZIJDIGE DIENSTVERLENING

DE ”WAAROM-VRAAG” STELLEN

Ilse ziet het team Infectieziektebestrijding en de afdeling Corona als een gezondheidsleger dat voortdurend paraat is. ‘In ons vak heb je geen 9 tot 5 baan. Je weet nooit wat er gaat gebeuren en wanneer het gaat gebeuren. Daarom moet je ervoor zorgen dat je altijd klaar staat. Persoonlijk vind ik dat geen probleem want ik doe het voor mijn regio, “veur mien groond”. Toch denk ik wel dat je een beetje een vakidioot moet zijn om dit werk te doen.’ Triston kiest liever voor het woord “gedreven”. ‘Ik vind het prachtig om een bijdrage te leveren aan de gezondheid van Twentenaren. Daarom is het belangrijk dat we in 2022 de lessen uit de corona-crisis vertalen naar onze gehele dienstverlening binnen de GGD, van infectieziekten tot aan gezondheidsbevordering. Want infectie-ziektebestrijding en het bevorderen van de gezondheid van Twentenaren gaan hand in hand.’  

Natuurlijk hebben zowel Ilse als Triston
een druk en hectisch jaar achter de rug,
maar de veelzijdige werkzaamheden binnen hun afdelingen vormen juist ook de charme van hun vak’, zo verzekert Ilse. ‘Het leuke aan team Infectieziektebestrijding en afdeling Corona is dat we niet een bepaalde leeftijdscategorie bedienen, maar mensen van nul tot over de 100 jaar bijstaan op het gebied van gezondheid, bijvoorbeeld door
het Rijksvaccinatieprogramma van de rijksoverheid uit te voeren.’ Triston vult Ilse aan. ‘Daarnaast zijn we in staat om zowel
op individueel-, afdelings-, organisatie- als regionaal niveau advies en informatie te geven en infecties te bestrijden.’

Als beleidsadviseur vindt Triston het belangrijk dat de afdeling Corona niet alleen het beleid van de overheid uitvoert, maar dat ook voortdurend de “waarom-vraag” wordt gesteld. ‘Waarom testen we eigenlijk? Waarom doen we bron- en contactonderzoek? Waarom zetten we vaccinaties? Dragen deze acties daadwerkelijk bij aan de gezondheid van de Twentenaren? Om die vragen te beantwoorden, zoek ik regelmatig contact
met artsen infectiebestrijding die in de praktijk werkzaam zijn. De informatie die ik tijdens deze gesprekken ophaal, deel ik met het management van GGD Twente, zodat we
als organisatie een daadkrachtig beleid uitstippelen dat we duidelijk kunnen onder-bouwen richting inwoners, gemeenten, bestuurders en zorgpartners.’

Foto van Triston Berkenbosch

Triston Berkenbosch

Beleidsadviseur afdeling Corona

Als in 2020 de werkzaamheden door de toenemende corona-infecties steeds verder intensiveren, besluit GGD Twente om naast het team Infectieziekten een aparte afdeling Corona op te richten. In 2021 zetten de
1.200 medewerkers van deze afdeling ruim 881 duizend coronavaccinaties. Het verschil
tussen beide afdelingen in 2021 is dat “afdeling Corona” zich puur bezighoudt
met coronabestrijding, terwijl “afdeling
Infectieziekten” zich juist focust op andere infectieziekten. De overeenkomst is dat
de medewerkers gedreven, veelzijdig,
flexibel, kritisch, leergierig en veerkrachtig zijn,
zo vertellen Triston Berkenbosch en Ilse Voortman. ‘Samen willen we de publieke gezondheid in Twente bewaken, beschermen en bevorderen.’

Foto van Ilse Voortman

Ilse Voortman

Deskundige Infectiepreventie

‘Het meest typerende aan ons werk?
De onvoorspelbaarheid. En daarom moeten we superflexibel zijn’, aldus Ilse Voortman, Deskundige Infectiepreventie van het team Infectieziektebestrijding. ‘Ons team onder-
zoekt hoe iemand besmet is geraakt en wie er nog meer besmet kunnen zijn. Daarnaast geven we uitleg over infectieziekten en adviseren we Twentenaren om te voorkomen dat ze besmet raken. En over die onvoor-
spelbaarheid gesproken; in december 2021 kreeg ik aan het eind van mijn werkdag plotseling een melding van een uitbraak
van vogelgriep in de regio. Dan sta je ineens
’s avonds mensen te vaccineren in een kippenstal. Maar dat maakt mijn werk juist ook zo leuk en uitdagend.’

DE AFDELING CORONA

Het voorbeeld van Ilse omtrent de vogelgriep-uitbraak geeft aan dat, ondanks de werkzaam-heden rondom het coronavirus, ook de reguliere dienstverlening van het afdeling Infectieziektebestrijding gewoon doorgaat in 2021. ‘Omdat we wilden voorkomen dat deze dienstverlening ondersneeuwt, richtte GGD Twente in 2020 naast het team Infectieziekten van de afdeling Algemene Gezondheidszorg (AGZ) de afdeling Corona op’, zo vertelt Triston Berkenbosch. In 2020 krijgt hij de vraag om te ondersteunen bij de coronawerkzaamheden bij het team beleid. Gezien de situatie toen heb ik daar geen moment over hoeven twijfelen en ben ik de uitdaging aangegaan. Het afgelopen jaar hebben we als afdeling Corona veel leermomenten meegemaakt.’

‘HET MEEST TYPERENDE
AAN ONS WERK IS DE ONVOORSPELBAARHEID,
DAAROM MOETEN WE
SUPER FLEXIBEL ZIJN’

- Ilse Voortman

‘IK VIND HET GEEN
PROBLEEM OM ALTIJD
KLAAR TE MOETEN STAAN,
WANT IK DOE HET VOOR
MIJN REGIO, VEUR MIEN 
GROOND

- Ilse Voortman

‘HET IS BELANGRIJK DAT
WE IN 2022 DE LESSEN
UIT DE CORONA-CRISIS
VERTALEN NAAR ONZE
GEHELE DIENSTVERLENING BINNEN DE GGD,
VAN INFECTIEZIEKTEN
TOT AAN GEZONDHEIDS-BEVORDERING’

- Triston Berkenbosch

Offline: This content can only be displayed when online.
Offline: This content can only be displayed when online.