Logo GGD Twente.

De mens achter de GGD

Quiz achtergrond om tekst leesbaar te maken.

Had GGD Twente in 2021
meer of minder dan 1 miljoen contactmomenten?

Scroll naar beneden


‘Samen zetten we ons in voor de veiligheid 

en gezondheid van alle Twentenaren’

In 2021 had GGD Twente maar liefst 2 miljoen cliëntcontacten. Hiervan bestaan
1,8 miljoen contacten uit coronavaccinaties en -testen. De resterende 200 duizend afspraken komen voort uit de reguliere dienstverlening van de organisatie. Twentenaren weten de GGD goed te vinden als het gaat om de inentingen voor hun kind, het consultatiebureau of een soa-test. Maar de mensen achter GGD Twente doen nog zoveel meer, zoals Laura Sauer van Inspectie & Hygiëne bijvoorbeeld.
Haar team inspecteert kinderdagverblijven, jeugdverblijven, tattooshops en seksbedrijven, maar adviseert ook bij evenementen als de Military Boekelo,
Dauwpop en de Mud Run. ‘Twentenaren moeten erop kunnen vertrouwen dat
al deze plekken gezond en veilig zijn.’

Foto van Erik Maarsingh

Erik Maarsingh

Hoofd Staf/plv dir.
Publieke Gezondheid

Foto van Louella Inees

Louella Inees

Adviseur P&O

Foto van Laura Sauer

Laura Sauer

Coördinator en inspecteur
Inspectie en Hygiëne

De impact van de corona-pandemie op GGD Twente is nauwelijks voor te stellen.
Als ook Nederland in 2020 met het virus te maken krijgt, valt de reguliere zorg binnen de organisatie grotendeels stil, zo ziet Erik Maarsingh als manager GGD Twente.
‘Op dat moment kozen we er noodgedwongen voor om een deel van de 500 medewerkers van de verschillende afdelingen in te zetten bij alle werkzaamheden rondom de coronabestrijding. Rond juni 2020 kregen we een aparte afdeling Corona en in 2021 werkten er maar liefst 1.200 nieuwe corona-medewerkers op 14 locaties voor testen en vaccineren. Dat dit GGD Twente is gelukt, hebben we mede te danken aan onze medewerkers van de ondersteunende diensten zoals ICT, P&O, Facility, Financiën en Communicatie. Personeel, laptops, locaties, materieel, alles moest razendsnel en in grote aantallen geregeld worden. Door hun inzet konden de nieuwe corona-medewerkers hun werk snel en naar behoren verrichten en werden ook de reguliere diensten binnen de organisatie weer opgepakt.

‘IN 2021 HAD GGD TWENTE
MAAR LIEFST 2 MILJOEN CLIËNTCONTACTEN’

- Erik Maarsingh

FORENSISCH MEDISCHE EXPERTS

‘Inmiddels kent bijna elke Twentenaar GGD Twente in verband met de coronavaccinaties en de coronatesten’, aldus Erik. ‘Ook is onze organisatie bekend van de soa-testen of inentingen voor kinderen. Maar GGD Twente levert daarnaast diverse diensten die de gemiddelde Twentenaar misschien niet ziet, maar die wel van grote waarde zijn. Denk bijvoorbeeld aan onze forensisch medische experts die onder meer DNA verzamelen bij slachtoffers en verdachten van zedendelicten. Ze nemen bloed af bij alcoholverkeerscontroles. Controleren de aard van een overlijden in geval van twijfel. En ze staan garant voor de medische zorg aan arrestanten in het arrestantencomplex.’

MILIEUADVISEURS EN WIJK-GGD’ERS

Een andere dienst die Erik wil bespreken, is de taak van het team Milieu en Gezondheid. ‘Dit team bestaat uit milieuadviseurs die gemeenten en bewoners onafhankelijk advies geven op het gebied van milieuvraagstukken en gezondheids-
risico’s. Aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld asbest, bodem-, lucht- en water-
verontreiniging, het binnenmilieu in kindercentra, schoolgebouwen en woningen of verstoring door geluidshinder of stank. Het team onderzoekt deze onderwerpen en denkt mee over oplossingen en het te voeren beleid. Ook ben ik trots op onze
Wijk-GGD’ers en het team Inspectie & Hygiëne.’

‘GGD TWENTE LEVERT DIVERSE DIENSTEN DIE DE GEMIDDELDE TWENTENAAR MISSCHIEN NIET ZIET, MAAR DIE WEL VAN GROTE WAARDE ZIJN’

- Erik Maarsingh

TEAM INSPECTIE & HYGIËNE

Het team Inspectie & Hygiëne speelt een belangrijke rol als het gaat om de gezondheid en veiligheid van de Twentenaren, zo weet Laura Sauer vanuit haar rol
als inspecteur. Samen met haar 12 collega’s inspecteert en adviseert ze instellingen, bedrijven en ondernemers op het gebied van hygiëne en veiligheid. ‘In het kort komt het erop neer dat wij onze inspecties uitvoeren op basis van diverse wetten, waarbij we kijken naar veiligheid en gezondheid. In het geval van de Wet kinderopvang inspecteren we bovendien de omgang met kinderen, groepsgroottes en ouderbetrokkenheid.’

INSPECTIE KINDEROPVANG

Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij het onderdeel Inspectie Kinderopvang, waarbij team Inspectie & Hygiëne jaarlijks controleert of de ruim 500 kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang en de 1.034 gastouders in Twente voldoen aan de wettelijke eisen. Laura: ‘Zijn de ruimtes die door kinderen worden gebruikt bijvoorbeeld veilig, gezond en ruim genoeg? Hebben de beroepskrachten de vereiste beroepskwalificaties en een Verklaring Omtrent Gedrag? Hoe verloopt de interactie tussen beroepskracht en kind? En welke visie is er op het gebied van pedagogiek? Constateren we een tekortkoming op één van de getoetste eisen, dan bieden we de houders de mogelijkheid om de tekortkoming tijdens het lopende onderzoek te herstellen.
Hierbij hebben we goed overleg met de gemeenten die verantwoordelijk zijn
voor de handhaving, mocht dit nodig zijn.’

TATTOOSHOPS, SEKSBEDRIJVEN EN EVENTS

In Twente zijn 170 vergunninghouders waar huid-penetrerende handelingen worden verricht. ‘Denk bijvoorbeeld aan tattoo- en piercingshops, schoonheidsspecialisten
die permanente make-up aanbrengen en uitvoerders van medische tatoeages’,
aldus Laura. Tijdens het inspectiebezoek voor het verlenen van de vergunning, bekijken we op basis van de Warenwet onder andere de hygiënische handelingen. Voldoet een bedrijf aan alle eisen, dan geeft de GGD namens de Minister van VWS een vergunning af. Verder controleren we de 11 seksbedrijven die in Twente actief
zijn en de 3 asielzoekerscentra in onze regio. Tenslotte adviseren we bij evenementen zoals de Military Boekelo, Dauwpop of de Mud Run over alle mogelijke aspecten rondom veiligheid, gezondheid en hygiëne. Mijn team en ik hebben prachtig en verantwoordelijk werk. Geen inspectie is hetzelfde. En omdat de Wet kinderopvang voortdurend in beweging is, blijft mijn werk interessant en uitdagend. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat we toetsen of houders aan de (nieuwe) eisen voldoen.
Zo zetten we ons samen in voor de veiligheid en gezondheid van alle Twentenaren.’

‘WE ADVISEREN EVENEMENTEN ZOALS DE MILITARY BOEKELO, DAUWPOP OF DE MUD RUN
OVER ALLE MOGELIJKE
ASPECTEN RONDOM VEILIGHEID, GEZONDHEID EN HYGIËNE’

- Laura Sauer

Offline: This content can only be displayed when online.
Offline: This content can only be displayed when online.
Offline: This content can only be displayed when online.
Logo GGD Twente.

Had GGD Twente in 2021
meer of minder dan 1 miljoen contactmomenten?

Quiz achtergrond om tekst leesbaar te maken.

‘Samen zetten we ons in voor
de veiligheid en gezondheid
van alle Twentenaren’

Foto Erik Maarsingh

Erik Maarsingh

Hoofd Staf/plv dir.
Publieke Gezondheid

Foto van Louella Inees

Adviseur P&O

Louella Inees

Foto van Laura Sauer

Laura Sauer

Coördinator en inspecteur
Inspectie en Hygiëne

In 2021 heeft GGD Twente maar liefst
2 miljoen cliëntcontacten. Hiervan bestaan 1,8 miljoen contacten uit coronavaccinaties en -testen. De resterende 200 duizend afspraken komen voort uit de reguliere dienstverlening van de organisatie. Twentenaren weten de GGD goed te vinden als het gaat om de inentingen voor hun kind, het consultatiebureau of een soa-test. Maar de mensen achter GGD Twente doen nog zoveel meer, zoals Laura Sauer van Inspectie & Hygiëne bijvoorbeeld. Haar team inspecteert kinderdagverblijven, jeugdverblijven, tattooshops en seks-bedrijven, maar adviseert ook bij evenementen als de Military Boekelo, Dauwpop en de Mud Run. ‘Twentenaren moeten erop kunnen vertrouwen dat al deze plekken gezond en veilig zijn.’

De impact van de corona-pandemie op
GGD Twente is nauwelijks voor te stellen.
Als ook Nederland in 2020 met het virus te maken krijgt, valt de reguliere zorg binnen
de organisatie grotendeels stil, zo ziet Erik Maarsingh als manager GGD Twente. ‘Op
dat moment kozen we er noodgedwongen voor om een deel van de 500 medewerkers van de verschillende afdelingen in te zetten bij alle werkzaamheden rondom de corona-
bestrijding. Rond juni 2020 kregen we een aparte afdeling Corona en in 2021 werkten
er maar liefst 1.200 nieuwe corona-medewerkers op 14 locaties voor testen en vaccineren. Dat dit GGD Twente is gelukt, hebben we mede te danken aan onze medewerkers van de ondersteunende diensten zoals ICT, P&O, Facility, Financiën en Communicatie. Personeel, laptops, locaties, materieel, alles moest razendsnel
en in grote aantallen geregeld worden.
Door hun inzet konden de nieuwe corona-medewerkers hun werk snel en naar behoren verrichten en werden ook de reguliere diensten binnen de organisatie weer opgepakt.

‘IN 2021 HAD GGD TWENTE
MAAR LIEFST 2 MILJOEN CLIËNTCONTACTEN’

- Erik Maarsingh

FORENSISCH MEDISCHE EXPERTS

‘Inmiddels kent bijna elke Twentenaar GGD Twente in verband met de coronavaccinaties en de coronatesten’, aldus Erik. ‘Ook is onze organisatie bekend van de soa-testen of inentingen voor kinderen. Maar GGD Twente levert daarnaast diverse diensten die de gemiddelde Twentenaar misschien niet ziet, maar die wel van grote waarde zijn. Denk bijvoorbeeld aan onze forensisch medische experts die onder meer DNA verzamelen bij slachtoffers en verdachten van zedendelicten. Ze nemen bloed af bij alcoholverkeers-
controles. Controleren de aard van een overlijden in geval van twijfel. En ze staan garant voor de medische zorg aan arrestanten in het arrestantencomplex.’

MILIEUADVISEURS EN WIJK-GGD’ERS

Een andere dienst die Erik wil bespreken, is de taak van het team Milieu en Gezondheid. ‘Dit team bestaat uit milieuadviseurs die gemeenten en bewoners onafhankelijk advies geven op het gebied van milieuvraagstukken en gezondheidsrisico’s. Aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld asbest, bodem-, lucht- en waterverontreiniging, het binnenmilieu in kindercentra, schoolgebouwen en woningen of verstoring door geluidshinder of stank.
Het team onderzoekt deze onderwerpen en denkt mee over oplossingen en het te voeren beleid. Ook ben ik trots op onze Wijk-GGD’ers en het team Inspectie & Hygiëne.’

‘GGD TWENTE LEVERT DIVERSE DIENSTEN DIE DE GEMIDDELDE TWENTENAAR MISSCHIEN NIET ZIET, MAAR DIE WEL VAN GROTE WAARDE ZIJN’

- Erik Maarsingh

TEAM INSPECTIE & HYGIËNE

Het team Inspectie & Hygiëne speelt een belangrijke rol als het gaat om de gezondheid en veiligheid van de Twentenaren, zo weet Laura Sauer vanuit haar rol als inspecteur. Samen met haar 12 collega’s inspecteert
en adviseert ze instellingen, bedrijven en ondernemers op het gebied van hygiëne en veiligheid. ‘In het kort komt het erop neer
dat wij onze inspecties uitvoeren op basis
van diverse wetten, waarbij we kijken naar veiligheid en gezondheid. In het geval van de Wet kinderopvang inspecteren we bovendien de omgang met kinderen, groepsgroottes en ouderbetrokkenheid.’

INSPECTIE KINDEROPVANG

Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij het onderdeel Inspectie Kinderopvang, waarbij team Inspectie & Hygiëne jaarlijks controleert of de ruim 500 kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang en de 1.034 gastouders in Twente voldoen aan de wettelijke eisen. Laura: ‘Zijn de ruimtes die door kinderen worden gebruikt bijvoorbeeld veilig, gezond en ruim genoeg? Hebben de beroepskrachten de vereiste beroeps-kwalificaties en een Verklaring Omtrent Gedrag? Hoe verloopt de interactie tussen beroepskracht en kind? En welke visie is er op het gebied van pedagogiek? Constateren we een tekortkoming op één van de getoetste eisen, dan bieden we de houders de mogelijkheid om de tekortkoming tijdens
het lopende onderzoek te herstellen.
Hierbij hebben we goed overleg met de gemeenten die verantwoordelijk zijn
voor de handhaving, mocht dit nodig zijn.’

‘WE ADVISEREN EVENEMENTEN ZOALS DE MILITARY BOEKELO, DAUWPOP OF DE MUD RUN
OVER ALLE MOGELIJKE
ASPECTEN RONDOM VEILIGHEID, GEZONDHEID EN HYGIËNE’

- Laura Sauer

TATTOOSHOPS, SEKSBEDRIJVEN EN EVENTS

In Twente zijn 170 vergunninghouders waar huid-penetrerende handelingen worden verricht. ‘Denk bijvoorbeeld aan tattoo-
en piercingshops, schoonheidsspecialisten
die permanente make-up aanbrengen en uitvoerders van medische tatoeages’,
aldus Laura. Tijdens het inspectiebezoek voor het verlenen van de vergunning, bekijken we op basis van de Warenwet onder andere de hygiënische handelingen. Voldoet een bedrijf aan alle eisen, dan geeft de GGD namens de Minister van VWS een vergunning af. Verder controleren we de 11 seksbedrijven die in Twente actief zijn en de 3 asielzoekerscentra in onze regio. Tenslotte adviseren we bij evenementen zoals de Military Boekelo, Dauwpop of de Mud Run over alle mogelijke aspecten rondom veiligheid, gezondheid en hygiëne. Mijn team en ik hebben prachtig en verantwoordelijk werk. Geen inspectie is hetzelfde. En omdat de Wet kinderopvang voortdurend in beweging is, blijft mijn werk interessant en uitdagend. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat we toetsen of houders aan de (nieuwe) eisen voldoen.
Zo zetten we ons samen in voor de veiligheid en gezondheid van alle Twentenaren.’

Offline: This content can only be displayed when online.
Offline: This content can only be displayed when online.