Logo GGD Twente

Seksuele gezondheid

Hebben in 2021 meer of minder dan 2.000 Twentenaren een soa-test laten afnemen?

Quiz achtergrond om tekst leesbaar te maken.
Naar beneden scrollen om verder te lezen


‘We willen inwoners van Twente nóg beter 

informeren over gezonde seksualiteit en relaties’

Foto van Doremiek Lamain

Doremiek Lamain

Preventiecoördinator
seksuele gezondheid

Wie denkt dat team Seksuele Gezondheid binnen GGD Twente zich alleen bezighoudt met de behandeling van geslachtsziekten, heeft het mis. Want ja, ook in 2021 meldden ruim 4.300 Twentenaren zich voor een soa-test. Maar naast genezing richt het team zich juist ook op preventie in de vorm van trainingen voor professionals, acties en voorlichting over de manieren waarop je leuke, gezonde en wenselijke seksualiteit en relaties kunt ervaren. Afgelopen jaar is geïnventariseerd of en hoe de Twentse scholen voor voortgezet onderwijs aandacht schenken aan het onderwerp Relaties en Seksualiteit. Bij interesse hielp de GGD hen met het implementeren van een erkend lespakket, zoals “Lang leve de liefde”, in een doorlopende leerlijn. Preventiecoördinator Doremiek Lamain: ‘In 2021 konden we ruim 125 docenten trainen, meer kinderen bereiken dan via gastlessen en zo het thema structureel onder de aandacht brengen op scholen.’

‘Het onderwerp Seksuele Gezondheid omvat heel veel verschillende aspecten’, zo weet Doremiek Lamain als preventiecoördinator van het team Seksuele Gezondheid bij GGD Twente. ‘Daarom is onze afdeling van 18 medewerkers opgesplitst in twee delen. Het ene deel richt zich op de behandeling en genezing van seksueel overdraagbare aandoeningen zoals syfilis, hepatitis B, HIV, chlamydia en gonorroe. Heb je klachten op dit gebied of wil je er zeker van zijn dat je géén soa hebt, dan kun je je bij onze poli laten testen en helpen we in het geval van een positieve test bij de genezing ervan. Het andere deel van onze afdeling richt zich juist op de preventie van soa’s én op trainingen, acties en soms voorlichting over leuke, gezonde en wenselijke seksualiteit en relaties.’

‘HET ONDERWERP SEKSUELE GEZONDHEID OMVAT HEEL VEEL VERSCHILLENDE ASPECTEN’

- Doremiek Lamain

JONGEREN TOT 25 JAAR

‘Zowel bij behandeling en genezing als preventie en voorlichting richten we ons op drie belangrijke “risicogroepen”, aldus Doremiek. ‘De eerste risicogroep wordt gevormd door de jongeren tot 25 jaar. Zij staan aan het begin van hun leven en ontdekken hoe ze plezier kunnen beleven aan seks en relaties. Wij helpen deze jongeren niet alleen als ze klachten hebben, gewaarschuwd zijn of zich voor de zekerheid willen testen, maar ook als ze bijvoorbeeld vragen hebben over het orgasme, seksuele gevoelens
of grenzen aangeven. Ook helpen we hen bij het kiezen van de juiste anticonceptie.’

PREP-SPREEKUREN

De tweede risicogroep bestaat uit mannen die seks hebben met mannen. Doremiek: ‘Deze groep loopt tijdens de seks onder andere kans op een Hiv-infectie en daarom vertellen wij hoe je zo’n infectie kunt onderdrukken én voorkomen. Zo hebben we bijvoorbeeld PrEP-spreekuren. PrEP is medicatie waarmee je voorkomt dat je een
Hiv-infectie oploopt. De derde risicogroep bestaat uit de sekswerkers in Twente.
Zij kunnen bij ons langskomen voor een gratis soa-test, een hepatitis-B-vaccinatie
of advies tijdens het spreekuur. De drie risicogroepen zijn weliswaar heel divers,
maar voor hen allen geldt dat goede voorlichting problemen kan helpen voorkomen.’

‘HET IS SUPERBELANGRIJK
DAT WE ONZE KENNIS OVER GEZONDE SEKSUALITEIT EN RELATIES OVERDRAGEN AAN
DE INWONERS VAN TWENTE’

- Doremiek Lamain

COLLECTIEVE PREVENTIE-ACTIES

Daar ligt een belangrijke taak voor de afdeling Seksuele Gezondheid, aldus Doremiek. ‘Ons team heeft zoveel kennis in huis over de manieren waarop je leuke, gezonde en wenselijke seksualiteit en relaties kunt ervaren. Het is superbelangrijk dat we deze informatie onder de aandacht brengen van de inwoners van Twente, zodat zij in ieder geval de keuze hebben om hier iets mee te doen. Daarom organiseerden we ook in 2021 via zeer verschillende kanalen heel uiteenlopende voorlichtingsacties.
Zo ontvingen de sekswerkers in onze regio afgelopen jaar vier appjes waarin we onder andere informatie over seksuele gezondheid deelden, hen op de hoogte brachten van de hepatitis-B-vaccinatie-dag en wezen op de inloopspreekavonden die we door het jaar heen organiseren. Ook waren we aanwezig op chatwebsites waar mannen een seksafspraak met andere mannen maken. Hierdoor konden zij heel laagdrempelig online vragen over seksuele gezondheid stellen aan GGD Twente.’

PROFESSIONALISERING BINNEN HET ONDERWIJS

Doremiek merkt dat deze persoonlijke benadering vanuit GGD Twente haar vruchten afwerpt. ‘We hebben als GGD goede contacten met scholen. In 2021 hebben we deze contacten ingezet om te inventariseren hoe het op de Twentse scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs gesteld is op het gebied van relationele en seksuele vorming. Zo keken we welke activiteiten en lespakketten er al ingezet werden binnen de school en welke thema's er leefden onder de leerlingen. We constateerden dat er al veel scholen goed op weg zijn in het inbedden van dit voor jongeren onmisbare thema. Een groot deel van de scholen doet bijvoorbeeld al mee aan Paarse vrijdag. Toch hoorden we ook vaak terug dat relationele en seksuele vorming enkel in de biologieles aan bod kwam en dat er geen gebruik werd gemaakt van erkende interventies. Daar kan dus nog wel winst worden behaald. We hebben daar op ingespeeld door adviesgesprekken met de scholen te houden en trainingen aan docenten te geven over het 'lesgeven in de liefde'. In 2021 hebben we ruim 125 docenten een training kunnen geven, waardoor indirect een grote groep leerlingen is bereikt.’

‘IN 2022 GAAN WE KIJKEN HOE
WE DE SOCIAL MEDIA-KANALEN VERDER KUNNEN INZETTEN
OM DE TWENTENAREN NOG BETER TE BEREIKEN’

- Doremiek Lamain

ACTIES, ONDERZOEKEN EN CAMPAGNES IN 2022

Doremiek had graag álle acties, onderzoeken en campagnes van 2021 besproken, maar ze wil er nog een paar uitpikken. ‘Afgelopen jaar voerden we weer heel wat onderzoeken uit op het gebied van seksuele gezondheid. Als team deden we bijvoorbeeld mee aan het landelijke onderzoek naar antibioticaresistentie bij gonorroe. We introduceerden de Vrij Veilige Datingshow, waarbij jongeren aan de hand van filmpjes leren welk voorbehoedsmiddel het beste bij hen past. En natuurlijk waren
we ook in 2021 weer op locatie aanwezig tijdens de introductieweek van Universiteit Twente. Zoals gezegd organiseren we al superveel informatiecampagnes, onder-
zoeken en acties en dat zullen we ook blijven doen. Seksueel grensoverschijdend gedrag heeft vanzelfsprekend ook onze aandacht. Hierin trekken we samen op
met het Centrum Seksueel Geweld. Daarnaast willen we geen enkele mogelijkheid onbenut laten om de Twentenaren nóg beter te informeren. Vandaar dat we in
2022 gaan kijken hoe we de social media-kanalen verder kunnen inzetten om
de Twentenaren nog beter te bereiken. Persoonlijk heb ik daar heel veel zin in!’

Offline: This content can only be displayed when online.
Offline: This content can only be displayed when online.
Offline: This content can only be displayed when online.
Logo GGD Twente

Hebben in 2021 meer of minder dan 2.000 Twentenaren een soa-test laten afnemen?

Quiz achtergrond om tekst leesbaar te maken.

We willen inwoners van
Twente nóg beter informeren over gezonde seksualiteit
en relaties

Foto van Doremiek Lamain

Doremiek Lamain

Preventiecoördinator
seksuele gezondheid

Wie denkt dat team Seksuele Gezondheid binnen GGD Twente zich alleen bezighoudt met de behandeling van geslachtsziekten, heeft het mis. Want ja, ook in 2021 meldden ruim 4.300 Twentenaren zich voor een soa-test. Maar naast genezing richt het team
zich juist ook op preventie in de vorm van trainingen voor professionals, acties en voorlichting over de manieren waarop je leuke, gezonde en wenselijke seksualiteit
en relaties kunt ervaren. Afgelopen jaar is geïnventariseerd of en hoe de Twentse scholen voor voortgezet onderwijs aandacht schenken aan het onderwerp Relaties en Seksualiteit. Bij interesse hielp de GGD hen met het implementeren van een erkend lespakket, zoals “Lang leve de liefde”, in een doorlopende leerlijn. Preventiecoördinator Doremiek Lamain: ‘In 2021 konden we ruim 125 docenten trainen, meer kinderen bereiken dan via gastlessen en zo het thema structureel onder de aandacht brengen op scholen.’

‘Het onderwerp Seksuele Gezondheid omvat heel veel verschillende aspecten’, zo weet Doremiek Lamain als preventiecoördinator van het team Seksuele Gezondheid bij
GGD Twente. ‘Daarom is onze afdeling van 18 medewerkers opgesplitst in twee delen. Het ene deel richt zich op de behandeling
en genezing van seksueel overdraagbare aandoeningen zoals syfilis, hepatitis B, HIV, chlamydia en gonorroe. Heb je klachten op
dit gebied of wil je er zeker van zijn dat je géén soa hebt, dan kun je je bij onze poli laten testen en helpen we in het geval van een positieve test bij de genezing ervan.
Het andere deel van onze afdeling richt
zich juist op de preventie van soa’s én op trainingen, acties en soms voorlichting over leuke, gezonde en wenselijke seksualiteit
en relaties.’

JONGEREN TOT 25 JAAR

‘Zowel bij behandeling en genezing als preventie en voorlichting richten we ons
op drie belangrijke “risicogroepen”, aldus Doremiek. ‘De eerste risicogroep wordt gevormd door de jongeren tot 25 jaar.
Zij staan aan het begin van hun leven en ontdekken hoe ze plezier kunnen beleven aan seks en relaties. Wij helpen deze jongeren niet alleen als ze klachten hebben, gewaarschuwd zijn of zich voor de zekerheid willen testen, maar ook als ze bijvoorbeeld vragen hebben over het orgasme, seksuele gevoelens of grenzen aangeven. Ook helpen we hen bij het kiezen van de juiste anti-
conceptie.’

PREP-SPREEKUREN

De tweede risicogroep bestaat uit mannen
die seks hebben met mannen. Doremiek: ‘Deze groep loopt tijdens de seks onder andere kans op een Hiv-infectie en daarom vertellen wij hoe je zo’n infectie kunt onderdrukken én voorkomen. Zo hebben
we bijvoorbeeld PrEP-spreekuren. PrEP is medicatie waarmee je voorkomt dat je een
Hiv-infectie oploopt. De derde risicogroep bestaat uit de sekswerkers in Twente.
Zij kunnen bij ons langskomen voor een
gratis soa-test, een hepatitis-B-vaccinatie
of advies tijdens het spreekuur. De drie risicogroepen zijn weliswaar heel divers,
maar voor hen allen geldt dat goede voorlichting problemen kan helpen voorkomen.’

COLLECTIEVE PREVENTIE-ACTIES

Daar ligt een belangrijke taak voor de afdeling Seksuele Gezondheid, aldus Doremiek.
‘Ons team heeft zoveel kennis in huis over
de manieren waarop je leuke, gezonde
en wenselijke seksualiteit en relaties kunt ervaren. Het is superbelangrijk dat we deze informatie onder de aandacht brengen van
de inwoners van Twente, zodat zij in ieder geval de keuze hebben om hier iets mee te doen. Daarom organiseerden we ook in
2021 via zeer verschillende kanalen heel uiteenlopende voorlichtingsacties.
Zo ontvingen de sekswerkers in onze regio afgelopen jaar vier appjes waarin we onder andere informatie over seksuele gezondheid deelden, hen op de hoogte brachten van de hepatitis-B-vaccinatie-dag en wezen op de inloopspreekavonden die we door het jaar heen organiseren. Ook waren we aanwezig
op chatwebsites waar mannen een seks-
afspraak met andere mannen maken. Hierdoor konden zij heel laagdrempelig online vragen over seksuele gezondheid stellen aan GGD Twente.’

PROFESSIONALISERING BINNEN HET ONDERWIJS

Doremiek merkt dat deze persoonlijke benadering vanuit GGD Twente haar vruchten afwerpt. ‘We hebben als GGD goede contacten met scholen. In 2021 hebben we deze contacten ingezet om te inventariseren hoe
het op de Twentse scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs gesteld is op het gebied van relationele en seksuele vorming. Zo keken we welke activiteiten en lespakketten er al ingezet werden binnen de school en welke thema's er leefden onder de leerlingen.
We constateerden dat er al veel scholen
goed op weg zijn in het inbedden van dit voor jongeren onmisbare thema. Een groot deel
van de scholen doet bijvoorbeeld al mee aan Paarse vrijdag. Toch hoorden we ook vaak
terug dat relationele en seksuele vorming
enkel in de biologieles aan bod kwam en dat
er geen gebruik werd gemaakt van erkende interventies. Daar kan dus nog wel winst worden behaald. We hebben daar op ingespeeld door adviesgesprekken met de scholen te houden en trainingen aan docenten te geven over het 'lesgeven in de liefde'.
In 2021 hebben we ruim 125 docenten een training kunnen geven, waardoor indirect
een grote groep leerlingen is bereikt.’

ACTIES, ONDERZOEKEN EN CAMPAGNES IN 2022

Doremiek had graag álle acties, onderzoeken en campagnes van 2021 besproken, maar ze wil er nog een paar uitpikken. ‘Afgelopen jaar voerden we weer heel wat onderzoeken uit op het gebied van seksuele gezondheid. Als team deden we bijvoorbeeld mee aan het landelijke onderzoek naar antibioticaresistentie bij gonorroe. We introduceerden de Vrij Veilige Datingshow, waarbij jongeren aan de hand van filmpjes leren welk voorbehoedsmiddel het beste bij hen past. En natuurlijk waren
we ook in 2021 weer op locatie aanwezig tijdens de introductieweek van Universiteit Twente. Zoals gezegd organiseren we al superveel informatiecampagnes, onder-
zoeken en acties en dat zullen we ook blijven doen. Seksueel grensoverschijdend gedrag heeft vanzelfsprekend ook onze aandacht. Hierin trekken we samen op
met het Centrum Seksueel Geweld. Daarnaast willen we geen enkele mogelijkheid onbenut laten om de Twentenaren nóg beter te informeren. Vandaar dat we in
2022 gaan kijken hoe we de social media-kanalen verder kunnen inzetten om
de Twentenaren nog beter te bereiken. Persoonlijk heb ik daar heel veel zin in!’

Offline: This content can only be displayed when online.
Offline: This content can only be displayed when online.